31 Ocak 2017 Salı

Basit Java Kodları

Algoritma derslerine çalışırken bir kenara not aldığım birkaç temel Java kodunu burada paylaşıyorum.
Java'ya henüz başlangıç aşamasındaysanız eğer faydalı olabileceğini düşünüyorum.

Faktöriyel hesabı kodu:
 1. package prjvardidil;
 2. //Faktoriyel
 3. import java.util.Scanner;
 4.  
 5. public class padk {
 6. public static void main(String[] args){
 7.         System.out.println("Faktöriyeli alınacak sayıyı lütfen giriniz. ");
 8.         Scanner fakt=new Scanner(System.in);
 9.         int sayi=fakt.nextInt();
 10.         long sonucfakt=1;
 11.         for(int i=1 ; i<=sayi ; i++)
 12.         {
 13.                 sonucfakt*=i;
 14.         }
 15.  
 16.         System.out.println("Girdiğiniz sayının faktöriyeli= "+sonucfakt);
 17.  
 18. }
 19. }
Belirli bir aralıkta sayıları toplamak:
 1. package optiongorsel;
 2. //Belirli bir aralik
 3. import javax.swing.JOptionPane;
 4. public class gorselprogramming
 5. {
 6.         public static void main(String[] args)
 7.         {
 8.                 JOptionPane.showMessageDialog(null,"Belirli bir aralıkta ki sayıları toplayan programa hoşgeldiniz.");
 9.                 JOptionPane.showMessageDialog(null,"Hangi aralıkta ki sayıları toplamak istiyorsanız başlangıç ve bitiş değerlerini giriniz.");
 10.  
 11.                 String ekran1=JOptionPane.showInputDialog("Başlangıç değerini giriniz: ");
 12.                 int number1=Integer.valueOf(ekran1);
 13.                 String ekran_2=JOptionPane.showInputDialog("Bitiş değerini giriniz :");
 14.                 int number2=Integer.valueOf(ekran_2);
 15.                 int toplam=0;
 16.  
 17.                 for(int i=number1; i<=number2; i++)
 18.                 {
 19.                         toplam+=i;
 20.                 }
 21.                 JOptionPane.showMessageDialog(null, toplam, "Sonuç",JOptionPane.CLOSED_OPTION);
 22.  
 23.         }
 24.  
 25. }
Mükemmel sayı problemi:
 1. package mukemmelbirsayi;
 2. //Mükemmel sayi
 3. import java.util.Scanner;
 4.  
 5. public class Mukemmel {
 6.  
 7.     public static void main(String[] args) {
 8.         Scanner klavye = new Scanner(System.in);
 9.         int sayac=0;
 10.  
 11.         System.out.println("Kontrol etmek istediğiniz sayıyı giriniz: ");
 12.  
 13.         int sayi = klavye.nextInt();
 14.  
 15.         for (int i=1;i<=sayi/2;i++){
 16.  
 17.         if(sayi%i==0){
 18.  
 19.         sayac+=i;
 20.  
 21.         }
 22.  
 23.         }
 24.  
 25.         if(sayac==sayi){
 26.                 System.out.println(sayi+" sayısı mükemmel bir sayıdır.");
 27.         }
 28.  
 29.         else{
 30.                 System.out.println(sayi+" sayısı mükemmel bir sayı değildir.");
 31.         }
 32.     }
 33.  
 34. }
Smith sayısı problemi:
 1. package odev5soru1;
 2. // Smith sayisi
 3. import java.util.Scanner; // Klavyeden bilgi alalım.
 4.  
 5. public class odev5sorubir {
 6.  
 7.         private static Scanner klavye; // Klavyeden bilgi almak için yazdık.
 8.         public static void main(String[] args) {
 9.                 klavye = new Scanner(System.in);
 10.                 System.out.println("Smith sayısı olup olmadığını kontrol etmek istediğiniz sayı nedir? Yazıp Enter'layınız."); // Ekrana yazdırdığımız kod.
 11.             int sayi = klavye.nextInt(); // Klavye scanner'ıyla aldığımız veriyi int tipinde sayi değişkenine atadık.
 12.         if (Smith(sayi)) // Sayının rakamları toplamı ile asal çarpanlarının rakamlarının toplamını kontrol ediyor.
 13.         System.out.println(sayi +" sayısı bir Smith sayısıdır.");
 14.         else
 15.                 System.out.println(sayi + " sayısı bir Smith sayısı değildir.");
 16.  
 17.         }
 18.  
 19.         public static boolean Smith(int sayi) {
 20.         int gecici = sayi, i; // İşlemleri halledebilmek için geçici sayılar oluşturduk.
 21.         int asal_carpanlar = 0;  // Asal çarpanları 0 dan başlattık.
 22.  
 23.         for (i = 2; gecici > 1; i++) { // İ'yi 1 arttırıp sürekli bölüyoruz.
 24.         if (gecici % i == 0) { // Bölünen sayının i'yle bölümünden kalan 0 ise asal çarpanlar değişkenine eklenir.
 25.         gecici /= i; // İ değişmez gecici değişkeni i'ye bölünür ve bölümden çıkan sonuç gecici değerine atanır.
 26.         asal_carpanlar += i; // asal_carpanlar değişkenine i eklenir.
 27.         i--; // i 1 azaltılır.
 28.         }
 29.         }
 30.  
 31.         return basamak_toplami(asal_carpanlar) == basamak_toplami(sayi); // asal çarpanlar sayi değişkenine eşit olana dek devam eder.
 32.         }
 33.         public static int basamak_toplami(int sayi){ // Rakamların toplamını bulmak için kurulan while döngümüz.
 34.         int toplam = 0;
 35.         while (sayi > 0) { // Döngü sayı 0 dan büyük olduğu sürece sürekli döner.
 36.         toplam += sayi % 10; // Toplam değişkenine sayinin 10 ile bölümünden kalan eklenir.
 37.         sayi /= 10; // sayi değişkeni tekrar 10'a bölünür.
 38.         }
 39.         return toplam;
 40.         }
 41.         }
Üşendiğim için hepsini buraya aktaramadım. Geri kalan notlarıma şu linkten ulaşabilirsiniz.
İyi çalışmalar dilerim.
Mehmet Gündoğdu
mehmetgundogdu@outlook.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder